Yhdistys

Yhdistys on perustettu 10.12.1972 ja merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.1977. SF-Caravan Kymenlaakso ry kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen keskusliittoon SF-Caravan ry:een.

Yhdistyksen kotipaikka on Kotkan kaupunki.

Yhdistykseen kuului vuoden 2020 lopussa varsinaisia jäseniä 1037 rinnakkaisjäseniä 93, kunniajäseniä 6 ja vapaajäseniä 1 Yhteensä 1137. Jäsenmäärä lisääntyi vuodesta 2019 kahdellakymmenelläyhdeksällä jäsenellä.