Purhotoimikunta 2022-2023:

Tehtävinä purhotoimikunnalla on leirintäalueen kunnossapito, toimintojen kehittäminen ja ylläpito käsittäen myös mahdolliset uudet hankkeet. Purhotoimikunta järjestää isäntätoiminnan sekä valvoo sen toteutumista. Aluetyöntekijöiden työnjohto ja valvonta, sekä leirintäalueen ylläpitoon liittyvän toiminnan suunnittelu ja toteutus kuuluvat myös Purhotoimikunnan tehtäväalueeseen.

Vetäjät: Bo Mickos ja Mika Vainionpää  

- Bo Mickos
- Juha-Pekka Lahtinen
- Janne Sarin
- Sanna-Kaisa Lavi
- Seppo Hälinen
- Mika Vainionpää
- Jani Lavi
- Pertti Karhu 
- Jarmo Pakkanen
- Sami Laurila
- Jussi Pienmunne
- Markku Reponen
- Jaakko Jokinen
- Mika Jormalainen

Treffitoimikunta 2022-2023:

Toimikunta järjestäytyy parhaillaan tuleviin koitoksiin.

 

Nuorisotoimitoimikunta 2022-2023:

Toimikunta suunnittelee, johtaa ja valvoo treffitoimintaa lapsille, nuorille sekä lasten ja nuorten perheille.

Vetäjä: Mika Vainionpää

Jäseniä täydennetään

- Cecilia Laurila
- Sami Laurila
- Katriina Wiiala
- Heidi Silonsaari
- Sami Hämäläinen
- Susanna Varonen
- Sanna Lavi

Tiedotustoimikunta 2022-2023:

Vastaa yhdistyksen tiedotustoiminnasta yhdistyksen kotisivuilla sekä SoMe:ssa.

Vetäjä: Mika Jormalainen

- Jorma Grönlund
- Jani Lavi

 Matkailutoimikunta 2022-2023:

Auttaa ja opastaa koti- ja ulkomaanmatkailuun liittyvissä asioissa. Järjestää yhdistyksen jäsenille yhteistapaamisia ja matkoja sekä koulutusta matkailuun liittyvissä kysymyksissä.

Vetäjä: Mika Jormalainen


Turvatoimikunta 2022-2023:

vetäjät: Jaakko Jokinen ja Markku Reponen