Purhotoimikunta 2023-2024:

Tehtävinä purhotoimikunnalla on leirintäalueen kunnossapito, toimintojen kehittäminen ja ylläpito käsittäen myös mahdolliset uudet hankkeet. Purhotoimikunta järjestää isäntätoiminnan sekä valvoo sen toteutumista. Aluetyöntekijöiden työnjohto ja valvonta, sekä leirintäalueen ylläpitoon liittyvän toiminnan suunnittelu ja toteutus kuuluvat myös Purhotoimikunnan tehtäväalueeseen.

Vetäjät: Bo Mickos ja Mika Vainionpää  

- Juha-Pekka Lahtinen
- Tero Jaakkola
- Sanna-Kaisa Lavi
- Ari Huttunen
- Jani Lavi
- Tapio Turunen
- Jarmo Pakkanen
- Sami Laurila
- Jussi Pienmunne
- Markku Reponen
- Jaakko Jokinen
- Timo Havasara
- Pekka Riihimäki

Treffitoimikunta 2023-2024:

Vetäjät: Susanna Lahtinen ja Tarja Karikoski
Toimikunta järjestäytyy parhaillaan tuleviin koitoksiin.

 

Nuorisotoimitoimikunta 2023-2024:

Toimikunta suunnittelee, johtaa ja valvoo treffitoimintaa lapsille, nuorille sekä lasten ja nuorten perheille.

Vetäjä: Mika Vainionpää

Jäseniä täydennetään

- Cecilia Laurila
- Sami Laurila
- Arto Soikkeli
- Sanna Lavi

Tiedotustoimikunta 2023-2024:

Vastaa yhdistyksen tiedotustoiminnasta yhdistyksen kotisivuilla sekä SoMe:ssa.

Vetäjä: Ari Huttunen

- Jorma Grönlund

 Matkailutoimikunta 2023-2024:

Auttaa ja opastaa koti- ja ulkomaanmatkailuun liittyvissä asioissa. Järjestää yhdistyksen jäsenille yhteistapaamisia ja matkoja sekä koulutusta matkailuun liittyvissä kysymyksissä.

Vetäjä: Ari Huttunen


Turvatoimikunta 2023-2024:

Vetäjä: Jaakko Jokinen